Avlösare, ledsagare, kontaktperson

Vill du ge tid och omtanke till någon som behöver extra stöd? Vi söker dig som vill jobba som kontaktperson, ledsagare eller avlösare till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning.

Som ledsagare eller avlösare arbetar du mellan 15–30 timmar per månad, dagtid, kvällar och helger. Som kontaktperson träffar du din brukare en till två gånger i veckan, ett par timmar per tillfälle.

För att kunna arbeta som avlösare, ledsagare eller kontaktperson behöver du ha fyllt 18 år.

Avlösare

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning, make eller maka till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. Med hjälp av en avlösare kan han eller hon få tid att koppla av eller för att genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du därför vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. Avlösning är en insats som oftast riktar sig till barn och ungdomar och deras familjer men kan också gälla vuxna personer.

Ledsagare

Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet. Exempel på aktiviteter kan vara simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Du kan vara ledsagare åt både barn, ungdomar och vuxna personer som behöver extra mycket stöd i vardagen.

Kontaktperson

En kontaktperson är främst en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.

Rikard berättar

Rikard arbetar som ekonom. Sedan fem år tillbaka har han också ett uppdrag som kontaktperson åt en medelålders man. De träffas några gånger i månaden och hittar på olika saker.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om uppdragen som avlösare, ledsagare eller kontaktperson.
Telefon: 018-727 79 30
E-post: blandadeinsatser@uppsala.se

Du kan också anmäla ditt intresse till att bli avlösare, ledsagare eller kontaktperson i vårt webbformulär.

Intresseanmälan

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera intresseanmälningar gällande timanställningsuppdrag och arvoderade uppdrag. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen som längst 12 månader efter att de har lämnats in.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: