Boendeassistent - funktionshinder

Är du intresserad av att arbeta extra på någon av våra gruppbostäder för vuxna med funktionshinder? Skicka en intresseanmälan redan idag! När vi fått din ansökan kontaktar vi dig och bokar eventuellt en intervju.

Vårt arbete innebär att ge stöd till vuxna med funktionsnedsättning som bor hos oss i gruppbostad, vistas regelbundet hos oss på ett korttidsboende under kortare perioder och/eller jobbar i någon av våra dagliga verksamheter. Stödet handlar mycket om att ge stöd för en fungerande vardag och ett trivsamt liv utifrån varje persons egna förmågor. 

Läs mer

Läs mer om yrket boendeassistent.

Att tänka på inför en intervju

Alla vi anställer måste visa upp ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister innan anställning. Det ingår i våra rutiner som en säkerhet och trygghet för våra boende. Utdraget tar du med till intervjun liksom kopior på dina betyg och tjänstgöringsintyg.

Beställ utdraget på Polisens hemsida, använd blanketten för LSS verksamhet. 

Intresseanmälan

Ytterligare information

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi använder uppgifterna för att hantera intresseanmälningar till att bli boendeassistent. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi sparar dina kontaktuppgifter i högst 12 månader. Därefter raderas de.

Begär utdrag eller klaga 

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: