Stödfamilj

Är du intresserad av att vara stödfamilj för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning? Att vara stödfamilj innebär att du öppnar ditt hem ett eller flera dygn i månaden för att ge föräldrar möjlighet till avlastning.

Stabilt och tryggt

För barn och ungdomar blir stödfamiljen en extra familj där de kan känna sig trygga, ni behöver därför avsätta mycket tid för att lära känna varandra och bygga upp en stabil och trygg relation. Ofta pågår insatsen under flera år. Kommunen stödjer dig i ditt uppdrag utifrån ditt och barnets behov.

Vistelsetid utifrån behov

Vistelsetiden varierar utifrån behov, den kan både vara en regelbunden insats eller en lösning i akuta situationer.

Arvode och ersättning

Som stödfamilj får du arvode och viss ersättning för omkostnader.

Kontakta oss

Anmäl ditt intresse till att bli stödfamilj via vårt webbformulär eller ring 018-727 67 06 eller 018-727 80 64.

Intresseanmälan för att bli stödfamilj

Intresseformulär Stödfamilj

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera intresseanmälningar för rekrytering av arvoderat uppdrag som stödfamilj. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen som längst 6 månader efter att de har lämnats in.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: