Stöd- eller kontaktfamilj

Är du intresserad av att vara stöd- eller kontaktfamilj för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning? Skicka en intresseanmälan via vårt webbformulär eller ring 018-727 67 06 eller 018–727 29 00

Att vara stöd- eller kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, en eller ett par helger i månaden. Det ger barnet möjlighet till miljöombyte och nya kontakter och föräldrarna får möjlighet till avlastning. Kommunen stödjer dig i ditt uppdrag utifrån ditt och barnets behov. 

Som stöd– och kontaktfamilj får du arvode och ersättning för omkostnader.

Läs mer om att vara stöd- eller kontaktfamilj.

Intresseformulär Stödfamilj

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig. Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna administrera intresseanmälningar för rekrytering av arvoderat uppdrag som stödfamilj eller kontaktfamilj. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen som längst 6 månader efter att de har lämnats in.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: