Introduktion för nyanställda

Vänta dig inte ett färdigt och låst introduktionsprogram när du kommer till oss. Det du redan kan och var du ska jobba påverkar din första tid. Vi är unika, du och vi.

Introduktion utifrån vem du är och vad du redan kan

Som nyanställd får du en introduktionsdag där vi går igenom allt du bör känna till om vår roll inom Uppsala kommun, kvalitetsledningssystemet med rutiner och processer, säkerhetsfrågor, sekretess med mera. Du som är legitimerad får också en introduktion specifik för din yrkesroll.

Du går bredvid om det behövs

Som medarbetare har du alltid ”bredvidgång” hos oss under en eller flera dagar. Är du erfaren gäller det främst att lära känna din nya arbetsplats och människor du kommer att möta. Är du mindre van och känner behov av mer stöd går det oftast att ordna i samråd med din chef. Inom ett antal områden arbetar vi även med mentorskap.

Olga berättar

Olga Lobanova, sjuksköterska inom Vård & omsorgOlga Lobanova är nyanställd sjuksköterska inom Uppsala kommun. Olga kom till Sverige som civilingenjör men skolade om sig till sjuksköterska. Hon ville ha ett jobb där man alltid är behövd.

– Jag utbildade mig till sjuksköterska när jag kom hit från Ukraina för tio år sedan. Samtidigt som jag studerade arbetade jag som vårdbiträde, det bidrog till att jag lärde mig språket på väldigt kort tid. 

Efter jobb på neurokirurgen på Akademiska sjukhuset och vidare studier till distriktssjuksköterska började Olga på ett korttidsboende inom Uppsala kommun. Idag arbetar hon inom Hemvården.

– Arbetet inom Hemvården liknar på många sätt det inom neurokirurgin. Jag ger vård till människor i alla åldrar, mest vuxna men även ungdomar ibland. Jag möter olika diagnoser varje dag. Det är verkligen varierat. Skillnaden är att det är geografiskt utspritt och mer administration, men alla resurser finns nära så vi snabbt kan ge till exempel medicinsk behandling. 

Olga trivs med att arbeta inom kommunen och uppskattade introduktionen mycket. Den var mjuk, flexibel och gav tid att lära sig i efterhand.

– En ny arbetsplats är alltid ny oavsett om man har mycket erfarenhet eller inte. Ingen kan allt från början. Här i Nyby hemvård fick jag göra de uppgifter jag redan kunde och fick stöd med det som var nytt. Under nästan två månader hade jag en kollega att vända mig till när jag behövde fråga om något. All legitimerad personal ingår dessutom i en egen enhet där vi kan bolla frågor med varandra. Vi är drygt 100 totalt och har två chefer till stöd. Så även om jag arbetar mycket i hemmiljö har jag många kollegor att umgås med.

15 december 2016