Introduktion för nyanställda

Välkommen till oss! Som en av våra medarbetare blir du en viktig del i vardagen för de människor som vi ger stöd och service åt. Vi hoppas att du ska trivas.

Introduktionen anpassas efter dig

Vi har inga färdiga och låsta introduktionsprogram, utan vi anpassar din första tid hos oss efter vad du redan kan och vilken verksamhet du ska arbeta med. 

Introduktionsdag

Alla nyanställda får en introduktionsdag. Under dagen går vi igenom allt du behöver känna till om din roll i Uppsala kommun, kvalitetsledningssystemet med rutiner och processer, säkerhetsfrågor, sekretess med mera. Om du är legitimerad får du också en introduktion som är specifik för din yrkesroll.

Gå bredvid om det behövs

Som ny medarbetare får du gå bredvid en kollega under en eller några dagar. Är du erfaren gäller det främst att lära känna din nya arbetsplats och människorna du kommer att möta. Är du mindre van och känner behov av mer stöd går det oftast att ordna i samråd med din chef. Vi arbetar också med mentorskap inom ett antal områden.

Du är både kollega och ambassadör 

Som medarbetare och vikarie hos oss blir du inte bara vår kollega utan också en ambassadör för kommunen. 

Läs och följ andra kommunmedarbetares vardag i Facebookgruppen Vi är Uppsala.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Introduktion för nyanställda