Vid sjukdom eller arbetsskador

Om du blir sjuk eller skadar dig behöver du anmäla det till din arbetsgivare.

Sjukanmäl om du är sjuk

För att få sjuklön behöver du sjukanmäla dig till din arbetsplats på första sjukdagen. Fråga din chef vilka övriga rutiner som gäller vid sjukdom på din arbetsplats.

Sjuklön vid sjukdom 

Den första sjukdagen är en karensdag och för den dagen betalas ingen lön ut. Därefter betalar din arbetsgivare ut sjuklön under dag 2–14. Från och med sjukdag 8 ska du stryka din sjukdom med ett läkarintyg som du lämnar till din chef.

Din sjuklön motsvarar 80 procent av din lön och annan ersättning (som till exempel OB), som du skulle fått vid normal arbetstid.

Sjukpenning vid långvarig sjukdom

Från dag 15 får du sjukpenning från Försäkringskassan. Har du månadslön får du också en sjuklön av arbetsgivaren som motsvarar 10 procent av lönebortfallet efter den 14:e dagen. Det tillägget slutar gälla efter sjukdag 90.

Vård av sjukt barn

Är du hemma med sjukt barn ska du anmäla det till din chef på samma sätt som om du själv är sjuk. För att få ersättning behöver du anmäla vård av sjukt barn till Försäkringskassan.
Anmäl vård av sjukt barn till Försäkringskassan.

Arbetsskada eller tillbud på arbetsplatsen

Om du skadar dig under arbetstid eller på din väg till eller från jobbet ska du alltid anmäla det genom det så kallat KIA-systemet som finns på kommunens intranät Insidan. Där ska du också anmäla händelser där du skulle kunna ha skadat dig (också kallat tillbud). 
Anmäl arbetsskada eller tillbud i KIA-systemet.

Om du utsätts för hot eller våld

Om du utsätts för hot, våld eller andra typer av kränkningar i arbetat ska du vända dig till din chef, ansvarig eller något av våra ombud för hot och våld. De ger dig stöd att lösa problemet.

Du ska också anmäla hot eller våld som en arbetsskade- eller tillbudsanmälan under en speciell flik i KIA-systemet på Insidan. 

Uppdaterad: