Yrken & uppdrag

Inom vård och omsorg finns ett stort antal yrken och uppdrag inom ett ännu större antal verksamheter. Här kan du läsa om de vanligaste.

Merparten av alla medarbetare inom vård och omsorg arbetar ute i verksamheterna. Det gäller till exempel undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor. Ett mindre antal arbetar mer centralt inom ledning och vid våra staber.

Läs mer om de yrken och uppdrag som främst är representerade:

Vi har även...

... Silviasystrar, vårdhundsförare, områdeschefer och stabspersonal.

Läs mer om våra övriga yrken.

5 000 medarbetare i 200 verksamheter

Inom vård och omsorg arbetar 5 000 medarbetare i över 200 olika verksamheter indelade i olika områden.

Läs mer om våra verksamheter.