Sjuksköterska

Att arbeta som sjuksköterska inom våra verksamheter innebär stor frihet och ansvar att utföra, stödja i och utveckla hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån profession och kompetens.

Arbetsuppgifter för dig som sjuksköterska

Till de vanligaste arbetsuppgifterna för våra sjuksköterskor hör bland annat att:

  • Bedöma, planera och utföra HSL-insatser
  • Delegera och handleda övrig personal i sjukvårdande insatser och det sjukvårdande arbetet
  • Samarbeta i vårdteam

Karin berättar

Karin Nyström, sjuksköterskaKarin Nyström, sjuksköterska inom Uppsala kommun, berättar:

– Det är fantastiskt att jobba med äldre, det är den grupp som känns mest utvecklande. Bemästrar man vård av äldre, då klarar man all annan omvårdnad också, för ingenting är efter skolboken. Ju äldre människor blir, desto mer komplicerad blir sjukdomsbilden. Det är mer utmanande och intressant. Att jobba utan teknisk utrustning gör också att man tränar upp sin kliniska blick och blir mer kunnig.

– Många tror att det är ensamt att arbeta som sjuksköterska på äldreboenden men jag jobbar mer i
team och nätverk här än när jag jobbade inom Region Uppsala.

– Just nu läser jag in en magisterexamen vid universitetet på halvfart, inriktad mot vård av äldre. Jag jobbar samtidigt men har ledigt en dag i veckan för studier och behåller min heltidslön.

Vill du arbeta som sjuksköterska hos oss?

Läs mer om hur du visar ditt intresse på sidan om intresseanmälan.

Uppdaterad: