Björngården flyttar till nya lokaler

Verksamheten vid Björngården kommer att flytta till nya lokaler på Genetikvägen 1 i Ultuna-området under den sista veckan i september. Samtidigt byter vår verksamhet namn till Vipängens korttidsvård.

Bakgrunden till flytten är att Björngården inte motsvarar dagens krav på ändamålsenliga lokaler och kräver för stor ombyggnad för att vara lämplig för vår verksamhet. De nya lokalerna på Genetikvägen 1 har högre standard och är anpassade för vårdtagare och besökare med rullator eller rullstol. Här finns 36 platser för korttidsvård. Med en rymlig balkong i söderläge, lugna innegårdar och promenadstråk i anslutning till byggnaden kan vårdtagarna också uppleva fina miljöer utomhus.

För våra medarbetare blir Vipängens korttidsvård en mer ändamålsenligt utformad arbetsplats, där vi kan ge god vård och omsorg.

Övergången ska genomföras så smidigt som möjligt för alla och boende på Björngården får mer information om Vipängen inför inflyttningen.

Läs mer om Björngården.

Vipängens korttidsvård

Adress: Genetikvägen 1, 756 51 Uppsala

Buss 20 mot/från Graneberg, hållplats Ultunaallén, 4 min gångväg

Buss 14 mot/från Ö Gottsunda, hållplats Linrepevägen, 14 min gångväg

För mer information & kontakt

Martin Larsson, verksamhetschef

martin.larsson@uppsala.se

018-727 60 82

16 september 2016