Fyra nya äldreboenden inom Vård & omsorg

Vård & omsorg kommer innan nyår att växa med fyra nya äldreboenden: Karl-Johan, Västergården, Linné och Bernadotte. Det är nästan en fördubbling av verksamheten. De tre första tog vi emot redan förra veckan. Vi hälsar alla nya boende och medarbetare varmt välkomna till oss!

Invigningslunch på äldreboendet Karl-JohansgårdenDet dukades festligt i rosa den första lunchen på Karl-Johansgården, Västergården och Linné. I december, när även Bernadotte äldreboende, övergår till Vård & omsorg har antalet boende hos oss ökat med drygt 300. Antalet medarbetare ökar lika mycket.

- Det här är en stor och rolig utmaning, säger områdets chef Christina Gustafsson. Vi vill göra allt för att övergången för både boende och medarbetare ska bli trygg och positiv.

Vård & omsorg har stort fokus på kvalitet. Därför går erfarna chefer från befintliga äldreboenden in på de nya chefsposterna. På tre av enheterna, med 80-90 boende, bemannar vi med dubbla chefer. Måltider levereras till alla fyra enheterna från kommunens Kost & restaurang.

Chefer på våra nya äldreboenden

  • Kerstin Murray och Lotta Forsén, Karl-Johansgården
  • Maria Ohlin Eklund, Västergården
  • Lisbeth Erkapers och Eva Eriksson, Linné
  • Ulla-Britt Björn och Pip Engkvist, Bernadotte

Nya chefer på våra befintliga äldreboenden, från 1 november

Omorganisationen och att vi växer innebär att vi tillsatt nya verksamhetschefer på några av våra befintliga äldreboenden:

  • Martin Larsson, Björngården, tidigare chef för Björkgården.
  • Petra Gretener, Stenhagen, tidigare biträdande chef på Omtanken.
  • Bodil Malmberger, Stenhagen, tidigare chef inom Hemvården.
  • Pia Johansson, Hagundagården, tidigare chef inom Hemvården.
  • Monica Löfgren, Myrbergska gården, tillförordnad enhetschef under rekryteringsperioden.

Läs mer om våra nya äldreboenden

10 november 2015