Fyris Företagspris gick till Uppsalahem i Gottsunda

Fyris Företagspris skapades 2010 av Vård & omsorgs Sysselsättningsförmedling som en uppmuntran till företag som tar socialt ansvar och gör ett bra arbete för att alla ska kunna känna delaktighet i arbetslivet. I år gick priset till Uppsalahem Södra i Gottsunda, för en mycket god insats under 2015.

– Med Fyris Företagspris vill vi visa på och premiera de företag och organisationer som tar ett socialt ansvar och gör ett bra arbete för våra arbetstagare, berättar Catharina Borg Pettersson som är verksamhetschef inom Vård & omsorgs dagliga verksamhet. Det var Uppsalahem Södras tur att få priset i år! De har gjort ett fantastiskt jobb och engagerat sig i de personer som ofta behöver lite mer stöd för att komma in i arbetslivet.

I klippet kan du se hur det gick till när priset delades ut.

Ett utdrag ur motiveringen för 2015 års pris:

På Uppsalahem Södra i Gottsunda vägleder man med en stor portion humor, glädje och genuin omtanke. Något som genomsyras av hela personalgruppen. Arbetsplatsen utformar arbetsuppgifterna för lärande, ansvarstagande och utveckling utifrån våra arbetstagares styrkor och förmågor, vilket vi på Sysselsättningsförmedlingen vill premiera.

Med arbetsplatsens engagemang stärks våra deltagares kompetenser och ger dem större delaktighet i arbetslivet och samhället i stort.

Med Fyris Företagspris 2015 vill vi lyfta upp Uppsalahem Södra i Gottsunda till en arbetsplats utöver den vanliga.

Läs mer

Läs mer om Sysselsättningsförmedlingen.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Catharina Borg Pettersson på telefon 018-727 16 55 eller e-post catharina.borgpettersson@uppsala.se

4 oktober 2016