Guldkant på äldres vardag

Uppsala kommun har fått stimulansmedel även i år. Det är pengar som äldreförvaltningen får av staten för att öka bemanningen och den sociala samvaron för äldre inom hemvården och på boenden.

Syftet med stimulansmedel är att öka tryggheten och kvaliteten för Uppsalas äldre invånare. Äldreomsorgens utförare väljer själva vilka verksamheter och områden som ska prioriteras, där de upplever det största behovet.

Nästan 34 miljoner kronor tilldelas Uppsala kommun från Socialstyrelsen i år, medel som går till både kommunal verksamhet och privata utförare. Med hjälp av stimulansmedlen har man ökat bemanningen inom hemvård och äldreboenden och anställt fler undersköterskor och vårdbiträden. Kommunens egna verksamheter har också skapat nya yrkeskategorier som aktivitets- och måltidsinspiratörer.

Nya aktiviteter i grupp – och mer tid för samtal

Aktivitetsinspiratörerna ger bland annat äldre möjligheten att prova nya aktiviteter. De skapar också mer tid över för samtal och sysselsättningar som passar boende som inte vill delta i gruppaktiviteter.

– Det som händer ute i samhället ska också hända på Karl-Johansgården. De som bor här ska få uppleva nya saker, t.ex. Pokemon GO och VR-glasögon, säger Jessica Thunander, som är en av kommunens aktivitetsinspiratörer.

Matsäckens dag och hotellfrukost

Måltidsinspiratörerna är en viktig länk mellan köket och de boende. De lyssnar av önskemål och inspirerar till nya matupplevelser. De arrangerar till exempel måltider med olika teman, som matsäckens dag på Björklingegården. Även matupplevelser som hotellfrukost och afternoon tea förgyller tillvaron.

Stöd att komma ut på aktiviteter

Inom hemvården används pengarna för att bland annat öka den sociala samvaron för de äldre.

– Med hjälp av stimulansmedlen har personaltätheten ökat. Det gör att fler kommer i väg på aktiviteter men även att man kan ge mer innehåll till vardagen, säger Frida Högberg, utvecklingsledare på äldreförvaltningen.

Förra årets satsningar

Under 2016 fick kommunen drygt 33 miljoner kronor. Boenden prioriterade då social samvaro och guldkant i vardagen för äldre genom att anställa aktivitetsinspiratörer och måltidsvärdinnor men även fler undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Hemvården prioriterade bland annat aktivitetsansvariga och gruppaktiviteter. 

26 april 2017