Ing-britt får äldre att varva ned

Ing-britt har nyss fått sitt diplom som internutbildare inom taktil massage. Hon berättar att vi har fyrtio gånger fler receptorer i huden för att känna lätta, sköna beröringar än för att känna smärta. Nu för hon sina kunskaper vidare inom Vård & omsorgs äldreboenden.

–  Slog du knät någon gång som liten och tyckte att smärtan nästan försvann när en vuxen blåste på det, frågar sjuksköterskan Ing-britt Göthberg. Det är ett bra exempel på hur smärtsignalerna till hjärnan besegras av signaler från beröringsreceptorerna i huden, som är fler och snabbare.

Taktil massage hjälper äldre med stresspåslag

Ing-britt Göthberg är sjuksköterska på Björklingegårdens äldreboende och har efter egen önskan fått gå utbildningar inom taktil massage. Hon ser den taktila massagen som ett mycket bra verktyg när äldre är oroliga, nedslagna eller till exempel stressade efter en flytt.

– Jag ser taktil massage som ett verktyg för ett bra bemötande och ger högre kvalitet i vården. Beröring ökar oxytocinhalten, kroppens eget lugn och ro-hormon. Därmed minskar adrenalinpåslaget och till exempel sömnen och matsmältningen förbättras.  

På Björklingegården arbetar också undersköterskan Annika Berlin, som genom statliga stimulans-medel har en specialtjänst att arbeta med taktil massage på boendet under några månader. Hon kombinerar det ofta med spa, ett varmt bad som ger extra avslappning. Aktiviteten är mycket populär bland de boende.

Lär ut för att alla ska göra lika

Efter nyår kommer Ing-britt att starta en internutbildning inom taktil massage på Björklingegården. Tanken är också att kunna utbilda medarbetare på andra kommunala äldreboenden i Uppsala. De första gruppen består av tio undersköterskor som utbildas i hand-, fot- och ryggmassage. Undersköterskorna får även lära sig mer om nervsystemet och träna praktiskt på varandra.  Efter utbildning och uppföljning får de intyg.
– Att alla gör lika är viktigt. Dels slappnar de äldre snabbare av om de känner igen hur massagen utförs. Dels är det viktigt för att kunna utvärdera och forska kring effekterna av taktil massage.

Boa in och stoppa om

För att ge effekt måste den taktila massagen genomföras systematiskt och i lugn och ro, eller som Ing-britt säger – det är inget man kan ge i förbifarten bara.
– Det handlar mycket om rätt handlag och beröring.  Att stoppa om och ”boa in” någon inför natten.  Taktil massage är bra inte minst för äldre med demenssjukdom eller vid palliativ vård.

Både den som ger och den som får, får påfyllnad

Ing-britt har diplomerats som internutbildare av metoden Taktipro, som är godkänd av Socialstyrelsen. I hela Sverige finns ca 80 internutbildare, diplomerade i Taktipro.
– Taktil massage ger mycket tillbaka till utföraren också, så det uppstår en vinn-vinn-situation. Att ge taktil massage ger ju även massören beröring … som ger oxytocinökning … som ger lugn och ro.

Läs mer om Björklingegårdens äldreboende

22 december 2016