Lugnare evenemang i Uppsala tack vare samarbete mellan kommun, polis och socialtjänst

De senaste åren har det blivit allt lugnare vid de stora evenemangen i Uppsala. Det beror på ett bättre samarbete mellan kommun, polis, skola, socialtjänst och ideella krafter.

I Uppsala finns en samarbetsmodell mellan skolan, socialtjänsten och polisen, förkortad SSP.
– Vi samordnar insatserna för barn och ungdomar i riskzonen. Men vi är också ute själva under Kulturnatten, berättar Hilde Wiberg, SSP-samordnare inom Råd & stöd, Uppsala kommun Vård & omsorg.

Att många vuxna är ute under evenemang som Kulturnatten och Valborg har gett resultat. Vid Valborg för tio år sedan omhändertogs 37 berusade ungdomar, i år bara tre. Flera organisationer bidrar med nattvandrare. En av dem är Alexander Bishop från Röda Korsets första-hjälpen-grupp.
– Vi tycker att vi har ett jättebra samarbete med polisen och kommunen. De senaste åren har det blivit lugnare på stan, kanske på grund av förebyggande arbete.

Ulf Lundgren, ansvarig för samverkan hos polisen, tycker också att det fungerar bra.
– Samarbetet mellan polis, kommun och ideella krafter har funnits under många år men nu är det mer strukturerat.

Inom Uppsala kommun Vård & omsorg finns många olika verksamheter som kan stötta föräldrar eller unga som upplever sociala problem. Det kan gälla till exempel skolk eller mobbning i skolan, problem med alkohol och droger eller stöd vid brott som den unga själv begått eller utsatts för.
– Ungdomar eller deras anhöriga kan vända sig till oss för att få stöd utan kostnad, förklarar verksamhetens chef Eva Köpman.

Läs mer om Råd och stöd.

28 augusti 2015