Teater Blanca går från scen till bio

Den 3 december 18.30 kan du gå på förhandsvisning av filmen Efter Måsen på biografen Royal i Uppsala. Teater Blancas ensemble går från scen till filmduk i ett spännande filmprojekt. En berättelse som väver samman skapande teater och skådespelarnas arbete med sina roller.

– Filmen Efter Måsen är en sällsam och finstämd berättelse om ensamhet, mod och frihet, förklarar Teater Blancas konstnärliga ledare Chatarina Oldermark. En historia om att våga lämna gamla mönster och öppna för nya former.

Väjer inte för svåra rolltolkningar

Hur påverkas en son av sin mor som inte förmår se honom som vuxen och respektera den han är? Hur klarar man som skådespelare att gå in i rollen som självisk och ond? Teater Blanca väjer inte för svåra rolltolkningar. Filmens magiska stämning finns kvar även där vi får följa med bakom kulisserna och uppleva skådespelarnas skämt med varandra och diskussioner kring rolltolkningar.

På initiativ av FUB Uppsala

Filmprojektet Efter Måsen startades av FUB Uppsala (Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning), med ekonomiska medel från Allmänna Arvsfonden. Filmproducenten Lotte Sederholm har tidigare arbetat nära Teater Blanca och filmen skapades i samarbete med teaterns musikaliska ledare Chatarina Oldermark och ensemblen. Chatarina Oldemark och Magnus Dahlerus, konstnärlig ledare, har nyligen tilldelats Kulturnämndens hedersstipendium för sitt arbete inom Teater Blanca. Teatern är en av Vård & omsorgs många egna arbetsplatser inom daglig verksamhet.

Visas även på seminarium om makt, konst & attityder

Seminariet Mind the gap genomförs på Uppsala Konsert & Kongress den 14-15 december. Det är en del i hela filmprojektet och bland föreläsarna finns bland andra författaren och föreläsaren Jo Verrent och Lennart Sauer, lektor vid Umeå universitet, knuten till Centrum för handikappvetenskap.

Mejla sederholm@tele2.se för mer information/program och anmälan till seminariet.

Om filmen Efter måsen

Filmen bygger på karaktärer hämtade från Anton Tjechovs pjäs Måsen. I den skriver författaren Konstantin en domedagsprofetia. Filmen inleds med att den gått i uppfyllelse – jorden är öde, människorna borta, staden folktom. I denna framtida ödslighet träder Världssjälen fram som rollfiguren Nina. Hon är övertygad om att det går att locka livet åter, att göra människorna levande igen om bara pjäsen Måsen blir spelad så att människan kan känna igen sig.

Kvar i den övergivna staden finns också några fler rollfigurer från en tidigare uppsättning av pjäsen. Nina söker upp dem för att få hjälp att göra sin nytolkning verklig. Särskilt söker hon stöd hos pjäsens primadonna Arkadina – Konstantins mor.

Se Efter Måsen!

Förhandsvisning: 3 december 2015, 18.30, biograf Royal

Köp biljetter till förhandsvisningen på kulturbiljetter.se.

Premiär: 8 januari 2016, Slottsbiografen

Övriga visningar: 9 och 10 januari 2016, Slottsbiografen

Mer information & kontakt

Läs mer om Teater Blanca som daglig verksamhet.

Om du har några frågor kring Teater Blanca och Efter Måsen är du välkommen att kontakta Maria Jönsson, verksamhetschef på telefon 018-727 21 48 eller e-post maria.jonsson@uppsala.se.

30 november 2015