Träffar om demens för anhöriga på Linné

Att vara anhörig till någon med demenssjukdom kan innebära många frågor. Linné äldreboende bjöd in anhöriga till informationsträffar vid två tillfällen under hösten, något som blev mycket uppskattat.

Linné äldreboende kommer på sikt att omvandla ett av sina våningsplan till 20 platser för boende med demensjukdom. Redan idag bor många med demens på äldreboendet.

– Vi bjöd in anhöriga till vår restaurang under två tisdagskvällar för information, fika och samtal kring demens, berättar Linnés verksamhetschef Lisbeth Erkapers.

Både teori och tips om aktiviteter

Vid den första träffen handlade det mycket om teori. Kerstin Lundström, som tidigare arbetat som demensvårdsutvecklare inom Uppsala kommun, berättade om demenssjukdomar. De anhöriga fick också möjlighet att ställa frågor och dela erfarenheter med varandra.

– Det var många saker de anhöriga inte kände till om demenssjukdomar och informationen blev verkligen uppskattad, säger Lisbeth. De upplevde att det var så mycket de förstod bättre efteråt. Vid den andra träffen tog man upp tips kring bemötande och litteratur kring demens. De anhöriga fick också exempel på redskap och hjälpmedel som man kan använda, till exempel pussel, spel, dockor och musik.

Träffarna är ett svar på de anhörigas egna önskemål om information och att få mer förståelse för sin närståendes situation. Tanken är att följa upp anhörigträffarna i januari nästa år.

Kerstin Lundström

Kerstin Lundström, som tidigare arbetat som demensvårdsutvecklare inom Uppsala kommun, berättade om demenssjukdomar på äldreeboendet Linné.

Läs mer

Läs mer om äldreboendet Linné.

 

18 oktober 2016