Vård & omsorgs ledsagare blir timanställda

Omsorgsnämnden har beslutat att ersättning genom arvode ska upphöra inom ledsagningen. Det innebär att våra ledsagare från och med den 1 juli blir timanställda, i stället för att som nu arbeta på arvoderat uppdrag. 

Förändringen innebär att ledsagarna kommer att få en ersättning per timme, och med tillägg som semesterersättning och ersättning vid obekväm arbetstid (OB-tid). De får även inbetald tjänstepension och omfattas av LAS, Lagen om anställningsskydd. Den ersättning för utlägg som bakats in i arvodet vid uppdrag upphör och alla utlägg ska redovisas och betalas separat mot kvitto.

– Vi går omgående ut med information om förändringarna till alla våra ledsagare, i samband med vår sommarhälsning, berättar Assistans affärsområdeschef Carina Juhlin. Många av våra ledsagare har varit timanställda hos oss tidigare, innan modellen med arvoden infördes, och är vana med rutinerna.

Heltidsanställda kan erbjudas uppdrag som kontaktperson

Medarbetare som redan är heltidsanställda inom Uppsala kommun kommer inte att kunna ha kvar eventuella uppdrag som ledsagare, nu när ersättningen genom arvode upphör. De kan i stället erbjudas uppdrag som kontaktpersoner.

Mer information

Vill du har mer information är du välkommen att kontakta Carina Juhlin, affärsområdeschef Assistans, Vård & omsorg, på telefon 018-727 51 76 eller e-post carina.juhlin@uppsala.se 

 

22 juni 2015