”Vi pratade om kryckor och sorg”

Carl-Johan är en av cirka 20 medarbetare på Vård & omsorgs äldreboende Bernadotte som gått en mycket uppskattad kurs inom psykisk hälsa. Kursen hjälpte honom att snabbare uppmärksamma de äldres mående.

– Jag träffade de äldre mer sällan, i jämförelse med mina medarbetare på äldreboendet som ser dem varje dag, men jag hade ibland mer tid att lyssna, förklarar arbetsterapeut Carl-Johan Melander.

Medan Carl-Johan till exempel justerade en boendes rullstol kunde han ha ett längre samtal med honom eller henne och då kom ibland frågor om liv och död upp. Frågor som de äldre inte alltid vill ta upp med anhöriga eller personal som de träffar varje dag, för att inte göra dem ledsna eller oroliga.

Lättar för de äldre att få prata fritt

Äldre kan bära på tankar om livets slut, om att ha gjort sitt och att inte längre se livet som meningsfullt.
– Ofta kan det lätta bara att få prata öppet om sina tankar. Att få säga det till någon som lyssnar på rätt sätt. Kursen gav mig mycket bra verktyg, tycker jag. Den visade på tydliga steg hur jag kan hjälpa.

Kursen erbjuds alla Vård & omsorgs äldreboenden

På äldreboendet Bernadotte har 2-3 medarbetare på varje våningsplan genomfört utbildningen, förutom Carl-Johan. Den har även genomförts på Hagundagården och Björngården och i slutet av september kommer ett antal undersköterskor från Björklingegården och Karl-Johansgården att delta.

Läs mer om Vård & omsorgs äldreboenden.

Fakta om utbildningen

  • Kursen i psykisk hälsa bygger på en framgångsrik metod hämtad från Australien.
  • Den ger bygger på olika steg i att lyssna och erbjuda hjälp om vård- och omsorgspersonal märker att någon äldre är nedstämd eller på annat sätt mår psykiskt sämre.
  • Utbildningen består av två heldagar i följd, med webbaserat material, film, litteratur, tankenötter och diskussioner.
  • Utbildningen ger grundläggande insikter kring olika diagnoser och psykoser med målet att deltagarna lättare ska uppmärksamma de första tecknen på psykisk ohälsa.
  • Stegen man följer är praktiska och enkla. De ökar tryggheten för personal i hur de ska bemöta och kunna stötta äldre som visar symptom.

Sedan mitten av augusti arbetar Carl-Johan inom Vård & omsorgs område Socialpsykiatri och socialt stöd.

Kontakt

Om du har några frågor om kursen är du välkommen att kontakta Mia Lannstål, verksamhetschef för äldreboendet Myrbergska gården.

Telefon: 018-727 54 62

E-post: mia.lannstal@uppsala.se

20 september 2016