Intervju med Ida Lindecrantz

Det är viktigt att du som hjälper en annan person får stöd och egen tid för att orka och må bra. Vi tog ett snack med Ida Lindecrantz, anhörigkonsulent på Anhörigcentrum, som erbjuder kostnadsfritt anhörigstöd.

Vem kan komma till dig och dina kollegor och få stöd?

 - Man kan komma till oss om man är anhörig och stöttar någon i sin närhet som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en eller flera funktionsnedsättningar. Alla anhöriga är välkomna att kontakta oss för stöd och råd. Vid behov kan vi även lotsa vidare. Nytt från årsskiftet är att vi också välkomnar barn och unga anhöriga. Vi har också demensvårdsstöd, med anhörigkonsulenter som i sitt uppdrag också jobbar med personer med minnesproblematik.

Med anhörig menas en person som stöttar eller vårdar någon annan. Man behöver inte vara släkt med varandra, det kan även vara till exempel en vän man stöttar.

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

 - Det är alla anhöriga jag träffar, att få lyssna och stötta dem i deras olika situationer. Anhörigstöd är ett väldigt brett och högaktuellt område, vilket gör att vi ständigt utvecklar och omvärldsbevakar. Vi är ju ett kunskapscenter som ska ha koll på mycket.

 

Och vilka kommer till er?

 - Anhöriga som har behov av stöd, råd och information och som behöver bli lyssnade på. Har man behov av avlastning för att ens kunna lämna hemmet, kan man få egentidsstöd av en och samma anhörigstödjare som kommer hem till den sjuke medan den anhörige lämnar hemmet.

 

Hur vet de att ni finns till för dem?

 - Ja, det här är ett generellt problem angående anhörigstöd. Man definierar sig oftast inte som anhörig, utan det kan dröja innan man förstår att man ens är anhörig och också har rätt till kommunens anhörigstöd. Vi försöker sprida information om oss så mycket som möjligt genom samverkan, information till olika verksamheter och även till våra kommuninvånare. Via Facebook, Instagram, vårt Nyhetsbrev och vår hemsida informerar vi om vad som är aktuellt inom vår verksamhet. Vi har också ett program med föreläsningar och aktiviteter där vi kan fånga upp anhöriga.

 

Beskriv en vanlig dag på jobbet.

 - Jag träffar anhöriga i stödsamtal på Anhörigcentrum. Jag förbereder Må bra-aktiviteter för anhöriga, deltar i samverkansmöten och i bästa fall håller jag och en kollega i en anhöriggrupp på eftermiddagen eller kvällen.

 

Vad krävs för att jobba som anhörigkonsulent?

– Att man är lyhörd och tycker om att jobba med samtal. Jag själv är beteendevetare, men vi har alla olika bakgrund – socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut eller liknande.

 

Vad är din främsta styrka i mötet med barn och vuxna?

 - Jag försöker alltid vara här och nu när jag möter anhöriga och aktivt lyssna på den jag har framför mig. Det är viktigt att anhöriga blir sedda för egen del och det hoppas jag att de möter hos oss.

 

Hur går ett möte till?  

 - Vi träffas på Anhörigcentrum för stödsamtal eller pratas vid i telefonen, som har varit aktuellt nu under pandemin. Vi har också haft ”walk and talk” utomhus med anhöriga, för att ändå möjliggöra ett fysiskt möte. Vi lyssnar, stöttar, rådgör. Man får komma flera gånger till oss på samtal, det är behovet som styr. För en del räcker det med att ha kontakt med oss en period och sedan känna tryggheten i att man får kontakta oss igen, om behovet uppstår. Vissa är ju anhöriga en längre tid.

 

Vad är viktigt att tänka på som anhörig?

Det är oerhört viktigt att man fyller på för egen del för att orka. Det är väldigt lätt för oss att säga, men i praktiken kan det vara väldigt svårt som anhörig att ens få en liten stund på egen hand. Det finns en risk att själv drabbas av ohälsa när man är anhörig och därför är det viktigt att inte bortse från sina egna behov. Vi försöker alltid komma in på egen hälsa i våra samtal med anhöriga och ibland kan det vara svårt att ens tänka tanken på egen hälsa, då man under en längre tid stängt av sina egna behov av till exempel återhämtning. Har man möjlighet är det viktigt med påfyllning av energi för egen del.

 

Från och med januari 2022 ger ni även stöd till barn och ungdomar som är anhöriga. Hur har ni förberett er?

 - Vi har gått en utbildning i så kallat BRA-samtal – Barns Rätt som Anhörig, som Allmänna Barnhuset tagit fram. Det är en modell för att anhöriga barn ska kunna få komma till tals på ett bra sätt. Vi har också inventerat vilket stöd för anhöriga barn som redan finns i kommunen, till exempel Trappans verksamhet. Vi kommer också gå en utbildning i att ha gruppverksamhet för anhöriga barn och ungdomar.

 


 

Uppdaterad: