Anhörigstöd

Anhörigcentrums nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Anhörigcentrum. Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden.

Anhörigcentrums nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden, med uppehåll under juni, juli och december.

Anhörigcentrums nyhetsbrev

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Äldrenämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att den som vill prenumerera på Anhörigcentrums nyhetsbrev ska kunna göra det. Vi gör det utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi lagrar informationen till dess att mottagaren av nyhetsbrevet inte längre önskar prenumerera.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: