Anhörigstöd

Anhörigdagen

Nationella anhörigdagen uppmärksammar anhörigas livssituation varje år 6 oktober.

Dagen är till för dig som lägger tid, energi och omtanke på att stötta eller hjälpa familj, släkt eller vänner som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp i sin vardag. 

Uppdaterad: