Anhörigstöd

Anhörigdagen

Nationella anhörigdagen uppmärksammar anhörigas livssituation varje år den 6:e oktober. Den vänder sig till anhöriga som inom familjen, släkten eller vänskapskretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigcentrum i Uppsala vänder sig till anhöriga som stöttar någon över 21 år. Även du som i ditt arbete kommer i kontakt med anhöriga är välkommen.

 

12 september 2017