Anhörigstöd

Rekreation

Att få komma iväg en dag eller en helg och bara få rå om sig själv är en otänkbar lyx för många anhöriga. 

Tillsammans med Anhörigföreningen och Diakonistiftelsen Samariterhemmet arrangerar vi rekreationsdagar/weekend dit du som anhörig är varmt välkommen.

Få hjälp av anhörigstödjare 

Under tiden du är borta kan du få hjälp av en anhörigstödjare som är tillsammans med din närstående. Kontakta Anhörigcentrum för mer information.

Uppdaterad: