Anhörigstöd

Demensvårdsstöd

Uppsala kommuns demensvårdsstöd består av demensvårdskonsulenter som ger råd, stöd och information till personer med demenssjukdom och till anhöriga till personer med demenssjukdom. Demensvårdsstödet omfattar dessutom Stödteam demens som erbjuder stöd i form av handledning och utbildning till personal.

Demensvårdskonsulenter

Demensvårdskonsulenterna erbjuder kostnadsfri information, rådgivning och stödsamtal som kan underlätta vardagen. Du kan prata i förtroende med våra demensvårdskonsulenter och samtalen journalförs inte. De har självfallet tystnadsplikt. De kan också hjälpa till att komma i kontakt med andra funktioner i samhället, ta initiativ till samt medverka vid utredning och vårdplanering. De samarbetar även med biståndshandläggare. Tillsammans kan ni gå igenom och samordna olika stödalternativ och lämpliga insatser utifrån individuella behov.

Olika former av stöd:

 

Kungsängsgrupp

Studiecirkel för dig med nydiagnostiserad demenssjukdom. Du träffar andra i liknande situation, får information om sjukdomen samt råd och stöd som kan förbättra möjligheten till ett fortsatt självständigt och värdigt liv..

Stödteam demens 

Är du intresserad och vill veta mer om Stödteam demens utbildningar och handledning för vård- och omsorgspersonal, kontakta stodteam.demens@uppsala.se

 

Kontakta oss

Anhörigcentrum
S:t Persgatan 10 A, S:t Per Gallerian
753 20  Uppsala
Demensvårdskonsulent
Karin Carlsson
Demensvårdskonsulent
Karin Lundborg
Demensvårdskonsulent
Malin Lööf
Demensvårdskonsulent
Monica Eriksson
Demensvårdskonsulent
Niklas Christiansson
Samordnare, Stödteam Demens
Britt-Inger Lavrell
Silviasyster, Stödteam Demens
Maria Seaton
Uppdaterad: