Anhörigstöd

Demensvårdsstöd

Anhörigcentrums demensvårdskonsulenter erbjuder stöd till personer med demenssjukdom och till anhöriga.

Demensvårdskonsulenterna erbjuder kostnadsfri information, rådgivning och stödsamtal som kan underlätta vardagen. Du kan prata i förtroende med våra demensvårdskonsulenter och samtalen journalförs inte. De har självfallet tystnadsplikt. De kan också hjälpa till att komma i kontakt med andra funktioner i samhället, ta initiativ till samt medverka vid utredning och vårdplanering. De samarbetar även med biståndshandläggare. Tillsammans kan ni gå igenom och samordna olika stödalternativ och lämpliga insatser utifrån individuella behov.

Olika former av stöd:

 

Kungsängsgrupp

Studiecirkel för dig med nydiagnostiserad demenssjukdom. Du träffar andra i liknande situation, får information om sjukdomen samt råd och stöd som kan förbättra möjligheten till ett fortsatt självständigt och värdigt liv.

Kontakta oss

Anhörigcentrum
S:t Persgatan 10 A, S:t Per Gallerian
753 20  Uppsala
Demensvårdskonsulent
Britt-Inger Lavrell
Demensvårdskonsulent
Karin Lundborg
Demensvårdskonsulent
Niklas Christiansson
Demensvårdskonsulent
Karin Carlsson
Demensvårdskonsulent
Malin Lööf
25 september 2017