Anhörigstöd

Anhörigcentrum bjuder in till en föreläsning med Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker och överläkare på S:t Görans sjukhus.

Ullakarin forskar om självmord och arbetar sedan många år med förlustdrabbade anhöriga. Hon har skrivit boken som heter
”Konsten att rädda liv - om att förebygga självmord”.
Föreläsningen kommer att handla om hur man bryter den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord, samt konkreta råd och exempel hur man kan prata om det som är svårt.

När: Tisdag 20 november, kl. 18.00

Plats: Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan,
           Kungsängsgatan 12

Kostnadsfritt men vi behöver din anmälan senast 13 november till Anhörigcentrum.

Tel. 018-727 92 00        E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

Välkommen!

10 oktober 2018