Vipängens korttidsvård

Vipängens korttidsvård avvecklades 30 april 2018 enligt ett beslut i äldrenämnden.

En ny verksamhet för växelvård och korttidsvård med inriktning demensvård har startats på Linné äldreboende, plan 4. De nya platserna införlivas med Nora växelvård på plan 3 och bildar en gemensam enhet.

Se Nora växelvård för mer information.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vipängens korttidsvård