Öppenvård

Öppenvård

Inom öppenvården erbjuder vi stöd till dig som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande, till dig som drar dig undan, till dig som har en ätstörning samt till dig med ett beroende.

Sök det stöd du själv önskar

Du är välkommen att söka råd och behandling från våra verksamheter utan remiss eller beslut från kommunens handläggare. Inom öppenvården är du inte inlagd, utan gör besök för att få de råd och den behandling du behöver. 

Samarbete med Region Uppsala

Verksamheterna Närvårdsteam NPF och Hikikomori drivs i samarbete med Region Uppsala.