Öppenvård

Träffpunkt centrum

På Träffpunkt Centrum kan du som har ett beroende bland annat få stöd i nykterhet, delta i aktiviteter och träffa andra i en liknande situation som du själv.

Vårt syfte är att minska beroendeproblematikens omfattning. Hos oss får du stöd och vägledning av våra öppenvårds- och boendeassistenter.

Vem kan vända sig till oss?

Du som är 20 år eller äldre, har ett beroende och som är boende i Uppsala kommun kan vända dig till oss. Här kan du vara helt anonym och all kontakt är kostnadsfri.

Behöver jag något beslut?

Du behöver inte ha något biståndsbeslut för att komma till oss. 

Det här kan du få hjälp med

Träffpunkt Centrum erbjuder bland annat:

  • Stöd i nykterhet
  • Social samvaro
  • Regelbundna aktiviteter som promenader och avslappning
  • Programverksamhet, bland annat återfallsprevention
  • Måltidsgemenskap
  • Alkoholutandningstest för att påvisa nykterhet
  • Utflykter

Boendestöd

I Träffpunkt centrums lokaler finns även våra boendestödjare. För att få hjälp från dem behöver du ha ett myndighetsbeslut.

Läs mer om boendestöd.

Öppettider

Träffpunkt centrum är öppet måndag till fredag mellan klockan 09.00 och 14.00.

Tänkt på att du ska vara nykter och drogfri för att delta och komma in på träffpunkten.

Kontakta oss

Vi håller till på nedre botten på Portalgatan i centrala Uppsala.

Adress: Portalgatan 30, 754 23 Uppsala

Telefon: 018-727 27 18

Uppdaterad: