Öppenvård

Närvårdsteamet NPF

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd till dig som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd (ASD) eller liknande.

När vardagen vägrar fungera

Hos oss kan du som är över 18 år få hjälp att hantera din vardag. Det kan handla om att

  • planera och organisera så att din vardag fungerar
  • komma igång med och avsluta aktiviteter
  • hantera sociala relationer
  • samordna dina vård- och myndighetskontakter.

Du kan kontakta oss direkt utan någon hänvisning eller remiss. Vi arbetar tillsammans med dig under en begränsad tid, oftast cirka sex månader. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Hjälp att söka vidare

Om du behöver en utredning, fastställa en diagnos eller få terapeutisk behandling kan vi berätta hur du går tillväga. Vi kan även hjälpa dig att söka stödinsatser.

Är du bosatt (skriven) i Uppsala kommun och behöver flera stödinsatser kan vi hjälpa dig att samordna dem. Stödet vi ger är kostnadsfritt.

Läs mer om stödet här

Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Region Uppsala, Hälsa och habilitering.

Läs mer om stödet du kan få.

Kontakta oss

Besöksadress

Närvårdsteamet NPF
Bangårdsgatan 8, 4 tr
753 20 Uppsala

Telefon

018-727 05 68

E-post

narvardsteametNPF@regionuppsala.se

Verksamhetschef
Sofia Ferm
Uppdaterad: