Påverka i våra paneler

Oavsett om du har anlitat oss eller är medarbetare har du möjlighet att påverka. I våra paneler lyssnar vi på dig och diskuterar hur vi kan göra vår verksamhet ännu bättre.

Panel för dig som anlitat oss

Panelen ger dig chans att träffa oss och andra som anlitat oss för att diskutera frågor som berör din vardag, hur du upplever stödet du får och vad vi kan vidareutveckla. Panelen består av ett antal personer som anlitat oss, dess representanter samt områdeschefen för personlig assistans.

Panelen träffas fyra gånger per år i våra lokaler på Bäverns Gränd 10 i centrala Uppsala. 

Vill du vara med i panelen?

Kontakta t.f. områdeschef Ann Larsén på e-post ann.larsen@uppsala.se eller telefon 018-727 09 70.

Panel för dig som assistent

Medarbetarna är vår främsta tillgång. För oss är det därför viktigt att ha en öppen dialog och möjliggöra påverkan. Detta gör vi bland annat genom vår assistentpanel.

Assistentpanelen består av ett tjugotal personliga assistenter och områdeschefen för personlig assistans. Panelen träffas fyra gånger per år för att lyfta frågor gällande verksamheten, få input från varandra och diskutera förslag till förbättring.

Vill du vara med i panelen?

Kontakta t.f. områdeschef Ann Larsén på e-post ann.larsen@uppsala.se eller telefon 018-727 09 70.

Uppdaterad: