Socialt stöd

COPE föräldrautbildning

COPE-föräldrautbildning finns för dig som är förälder och som vill ha stöd i föräldraskapet och hitta nya sätt att minska tjat och bråk i familjen.

Syfte med COPE 

Syftet med COPE är att:

  • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
  • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • förbättra samspelet i din familj
  • skapa ett nätverk mellan vuxna.

COPE finns för dig som är förälder till barn i åldern 3-12 år.

COPE 3-12 år

COPE-barn vänder sig till föräldrar som upplever att de har problem med att styra sina barn i vardagen. Det kan till exempel handla om att barnet inte vill ta vägledning av föräldrarna vilket resulterar i ständiga konflikter, syskonbråk, svårigheter med sociala situationer till exempel att umgås med släkt och vänner.

Här hittar du Inbjudan till höstens COPE för dig som har barn i åldern 3 - 12 år (DOCX, 49 KB)

Så här går det till

I en COPE grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under tio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad och avhandlar ett tema. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Kursledarna

Kursledarna är socionomer och familjebehandlare. De har kunskap om barn med svårhanterligt beteende och vana vid att leda grupper.

COPE erbjuds en gång per termin på en central plats i kommunen.

 

 

 

 

 

 

12 september 2018