Socialt stöd

Familjeenheterna

Till oss kan ni komma och prata om det som är svårt

Familjer med barn och ungdomar mellan 0-20 år i Uppsala kommun är välkomna att kontakta oss. Vi som arbetar på familjeenheterna är i huvudsak socionomer, flertal med familjeterapeutisk vidareutbildning.

Genom familjesamtal hittar vi vägar som leder till förändring

Varje familj genomgår olika utvecklings- eller omställningsfaser, det mesta klarar familjen av själva men ibland behövs hjälp av utomstående. Det kan vara fråga om kriser vid olika faser i livet, till exempel småbarnsperioden, tonårstiden eller nya familjebildningar. När det låst sig i kommunikationen och samspelet mellan familjemedlemmar kan familjesamtal vara lösningen.

Vi kan träffa dig enskilt, hela eller delar av familjen eller andra personer som är viktiga för dig.

Du som är förälder

  • Har du frågor kring din föräldraroll?
  • Har ni föräldrar svårt att komma överens?
  • Har du och dina barn svårt att nå varandra?
  • Är du eller någon annan i familjen orolig för hur ni i familjen mår?

Du som är barn eller tonåring

  • Behöver du någon att prata med om hur du har det?
  • Är någon annan orolig för dig och hur du mår? 
  • Har du någon gång varit med om något obehagligt som du behöver prata om?

Vi har sekretess och för inga journaler.
Kontakten med familjeenheterna är kostnadsfri.

 Föräldrakurs för dig som vill bryta mönster 

Här kan du läsa mer om: Föräldrakurs för dig som vill bryta mönster (DOCX, 16 KB)

 

Kontakt

Du kan ringa eller maila oss direkt för att boka en tid eller om du har frågor.
Kontaktuppgifter till familjeenheterna