Socialt stöd

Familjecentraler i Uppsala

Du som har barn i åldern 0–6 år är välkommen till Uppsalas familjecentraler. Det finns sex familjecentraler i Uppsala.

Familjecentralerna finns i olika stadsdelar. Där träffar du andra föräldrar med barn i samma ålder. Du träffar också människor som har betydelse för ditt barns hälsa och utveckling.

Det kostar inget att besöka en familjecentral. Men om du bokar tid för till exempel ett läkarbesök kan en kostnad tillkomma.

Verksamheter på familjecentralerna

Öppna förskolan

Till öppna förskolan kan du komma och gå som du vill när det är öppet. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Du kan köpa fika till självkostnadspris. 

Sköterskor från mödravårdscentral och barnavårdscentral och familjebehandlare från familjeenheterna kommer till öppna förskolan vissa dagar. Du kan fråga dem om råd och boka tid för enskilda möten.

På våren och hösten ordnar öppna förskolan babykaféer och föräldraträffar tillsammans med de andra verksamheterna.

Familjeenheten

Hos familjeenheten kan du som förälder få  stöd genom samtal med en familjebehandlare.

Familjebehandlarna håller också i föräldraträffar med teman som handlar om samspel och relationer. De arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.

Barnmorskemottagningen

Hos barnmorskemottagningen får du hjälp under graviditeten med kontroller. Du kan vara med på träffar som barnmorskemottagningen har för blivande föräldrar. Du kan också få hjälp med graviditetstester och preventivmedel.

Barnhälsovården

Till barnhälsovården kan du komma för att kontrollera att ditt barn växer som det ska. Du kan också ställa frågor om ditt barn inte verkar må bra.

Adresser och kontaktuppgifter till familjecentralerna

Ekeby/Flogsta familjecentral

Gottsunda familjecentral

Liljeforstorg familjecentral

Nyby/Heidenstam familjecentral

Stenhagen familjecentral

Sävja familjecentral