Socialt stöd

Ekeby/Flogsta familjecentral

Tillsammans samarbetar fyra verksamheter kring dig och ditt barns hälsa och välmående. Du kan träffa oss på Disponentvillans öppna förskola i Ekeby vissa dagar och tider eller besöka våra enskilda verksamheter.

Läs mer om hur familjecentraler fungerar på deras gemensamma webbsida.

Disponentvillans öppna förskola

Besöksadress: Vänortsgatan 115 – 117
752 63 Uppsala
Telefon: 018-727 54 31
disponentvillanoppenforskola.uppsala.se

Familjeenheten Ling

Besöksadress: von Bahrs väg 3 B
754 27 Uppsala
Mottagningstelefon: 018- 727 76 00
Familjeenheten Ling

Ekeby Hälsocenter barnmorskemottagning

Besöksadress: Ekebybruk, ingång 2 I
752 63 Uppsala

Telefon: 018-611 08 00, tonval 4

Ekeby Hälsocenter barnhälsovård

Besöksadress: Ekebybruk, ingång 2 H
752 63 Uppsala

Telefon: 018-611 08 00, tonval 5
ekebyhalsocenter.se

Uppdaterad: