Socialt stöd

Gottsunda familjecentral

På Gottsunda familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen, barnhälsovårdscentralen och sfi för föräldralediga för dig och ditt barns hälsa och välmående.

Öppna förskolan heter Kristallen. Du som är förälder kan komma till öppna förskolan med ditt barn tills barnet börjar förskoleklass. Där träffar du andra föräldrar samtidigt som ditt barn kan leka.

På öppna förskolan kan du också träffa sköterskor från mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen och familjebehandlare från familjeenheten vissa dagar. Du kan ställa frågor och boka tid för samtal.

Du som är föräldraledig kan plugga svenska för invandrare (sfi) i familjecentralens lokaler. Det är lärare från Utbildnings- och jobbcenter som undervisar i sfi.

Läs om hur familjecentraler fungerar


Gottsunda öppna förskola Kristallen

Besöksadress: Valthornsvägen 19 D
Uppsala
Telefon: 018-727 60 13, 018-727 63 43
kristallenoppenforskola.uppsala.se

Gottsunda familjeenhet

Besöksadress: Valthornsvägen 1 B
756 50 Uppsala
Mottagningstelefon: 018-727 61 70
Gottsunda familjeenhet

Gottsunda vårdcentral, mödra- och barnhälsovård

Besöksadress: Gottsunda centrum,
Valthornsvägen 3B, plan 4
756 50 Uppsala
Telefon: 018-611 78 10
Barnmorska Gottsunda vårdcentral
Barnavårdscentral Gottsunda vårdcentral

Utbildnings- och jobbcenter, sfi för föräldralediga

Valthornsvägen 3B, plan 3
Telefon: 072-593 28 12
Christine.gustavsson@skola.uppsala.se
Gertrud.liden@skola.uppsala.se

Sfi, svenska för invandrare

Uppdaterad: