Socialt stöd

Liljeforstorgs familjecentral

Tillsammans samarbetar fyra verksamheter kring dig och ditt barns hälsa och välmående. Du kan träffa oss på Liljeforstorgs öppna förskola vissa dagar och tider eller besöka våra enskilda verksamheter.

Läs mer om hur familjecentraler fungerar på deras gemensamma webbsida.

Liljeforstorgs öppna förskola

Besöksadress: Gränby bilgata 2
754 31 Uppsala
Telefon: 018-611 75 51
liljeforstorgoppenforskola.uppsala.se

Familjeenheten Ling

Besöksadress: von Bahrs väg 3 B
754 27 Uppsala
Mottagningstelefon: 018-727 76 00
Familjeenheten Ling

Capio, Liljeforstorg
mödra- och barnhälsovård

Besöksadress: Gränby Bilgata 2

754 31 Uppsala

Telefon: barnmorskemottagning 018-611 75 51,
barnhälsovård 018-611 74 25, 018-611 75 40,

018-611 75 46, 018-611 75 63
capio.se

Uppdaterad: