Socialt stöd

Nyby/Heidenstam familjecentral

Tillsammans samarbetar fyra verksamheter kring dig och ditt barns hälsa och välmående. Du kan träffa oss på Heidenstams öppna förskola vissa dagar och tider eller besöka våra enskilda verksamheter.

Läs mer om hur familjecentraler fungerar på deras gemensamma webbsida.

Heidenstams öppna förskola
Besöksadress: von Bahrs väg 3A, en trappa upp
754 27 Uppsala
Telefon: 018- 727 76 07, 072- 580 62 96
heidenstamsoppenforskola.uppsala.se 

Familjeenheten Ling
Besöksadress: von Bahrs väg 3 B
754 27 Uppsala
Mottagningstelefon: 018- 727 76 00
Familjeenheten Ling

Väla Hälsocenter, Nyby vårdcentral,
mödra- och barnhälsovård

Besöksadress: Heidenstamsgatan 69
754 27 Uppsala
Telefon: 018- 611 75 10
Nyby vårdcentral (1177.se)

Uppdaterad: