Socialt stöd

Sävja familjecentral

Tillsammans samarbetar fyra verksamheter kring dig och ditt barns hälsa och välmående. Du kan träffa oss på Sävja öppna förskola vissa dagar och tider eller besöka våra enskilda verksamheter.

Läs mer om hur familjecentraler fungerar på deras gemensamma webbsida.

Sävja öppna förskola

Besöksadress: Daneport, Västgötaresan 64
757 54 Uppsala
Telefon: 018-727 75 51
savjaoppenforskola.uppsala.se.

Sävja familjeenhet

Besöksadress: Västgötaresan 64
757 54 Uppsala
Mottagningstelefon: 018-727 82 00
Sävja familjeenhet.

Capio barnavårdscentral och barnmorskemottagning

Besöksadress: Västgötagatan 64, plan 1
757 54 Uppsala

Barnavårdscentral - BVC
Telefon: 018-18 37 00
Läs mer på Capios webbsida

Barnmorskemottagning - MVC
Telefon: 018-18 37 00
Läs mer på Capios webbsida

Uppdaterad: