Socialt stöd

Stenhagen familjecentral

Tillsammans samarbetar fyra verksamheter kring dig och ditt barns hälsa och välmående. Du kan träffa oss på Stenhagens öppna förskola vissa dagar och tider eller besöka våra enskilda verksamheter.

Läs mer om hur familjecentraler fungerar på deras gemensamma webbsida.

Stenhagens öppna förskola

Besöksadress: Herrhagsvägen 425
752 67 Uppsala
Telefon: 018-727 81 49
stenhagenoppenforskola.uppsala.se

Familjeenheten Ling

Besöksadress: von Bahrs väg 3 B
754 27 Uppsala
Mottagningstelefon: 018- 727 76 00
Familjeenheten Ling

Flogsta vårdcentral, barnmorskemottagning

Besöksadress: S:t Johannesgatan 28
752 33 Uppsala
Telefon: 018-611 76 81
Flogsta vårdcentral (1177.se)

Flogsta vårdcentral, barnhälsovård

Besöksadress: Herrhagsvägen 187
752 69 Uppsala

Telefon: 018-611 76 81
Flogsta vårdcentral (1177.se)

Uppdaterad: