Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Familjesamtal

- att hitta vägar som leder till förändring

Till familjeenheten kan du vända dig om ni behöver hjälp med relationerna i er familj. Ni kanske har svårigheter att samarbeta kring barnen eller har svårt att hitta era roller som föräldrar. Kanske känner du som förälder oro för ditt barn eller ditt föräldraskap. Det kan också handla om att ni har svårt att tala med varandra, missförstår varandra eller tycker olika om det som är viktigt.

Oavsett om samtalen sker med hela eller delar av familjen och/eller nätverket eller i samverkan med andra vårdinstanser som träffar barnet så är barnet/ barnen alltid i fokus i samtalen som förs på familjeenheterna.

Familjesamtal - så här går det till

I familjesamtalen träffar vi föräldrar och barn tillsammans och samtalar med hela familjen. Vi vill att så många familjemedlemmar som möjligt deltar eftersom alla är viktiga för varandra. Barn och föräldrar får lika stort utrymme att prata om sina känslor och behov. Under samtalen utforskar vi tillsammans med familjen vad man vill ha annorlunda och vad som behövs för att komma fram till lösningar på det som bekymrar.

Ett familjesamtal varar i ungefär en timme. Vi erbjuder ca 5 samtal.

Vi har sekretess och för inga journaler.

Kontakten med familjeenheterna är kostnadsfri.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad:

Andra sidor under: Familjesamtal