Socialt stöd

Samtal med barn och ungdomar

Ibland väljer vi att samtala enbart med barnen men med föräldern/föräldrar i rummet. Det kan vara när vi bedömer att barnet behöver eget utrymme att prata om sin livssituation. Vid behov kan vi be föräldern hjälpa till att klargöra eller stötta sitt barn i samtalet kring olika frågor och funderingar som kommer upp.

Vi använder material och metoder anpassade efter barnets mognad, ålder och behov. Barnen berättar gärna genom att rita, använda figurer och modeller för att visa hur deras vardag och familj ser ut. Olika bilder och samtalskort kan vara till stor hjälp när man som liten ska uttrycka sina känslor och upplevelser i olika samtal. 

Vi har sekretess och för inga journaler.
Kontakten med familjeenheterna är kostnadsfri.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

 

Uppdaterad: