Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Vi som arbetar vid familjeenheten Ling

 

Vi arbetar främst kontorstid.  
All kontakt och rådgivning är kostnadsfri. Du kan vara anonym.
 

 

Välkommen kontakta oss

Mottagningstelefon 018-727 76 00
Besöksadress: Von Bahrs väg 3 B - Hitta hit

 

Verksamhetschef
Susanne Widerlöv
Familjebehandlare
Kerstin Brittsjö
Familjebehandlare
Carolina Lannergård
Familjebehandlare
Catrin Eriksson
Familjebehandlare
Grethel Flygare
Familjebehandlare
Gudrun Sabel
Familjebehandlare
Kaj Daremo
Familjebehandlare
Kajsa Andersson
Familjebehandlare
Karin Fredholm
Familjebehandlare
Lisbeth Anbakk
Familjebehandlare
Malin Wester
Familjebehandlare
Merav Eshed Nilsson
Familjebehandlare
Mona Yaghi
Familjebehandlare
Olga Lund
Familjebehandlare
Sofie Mannerfalk
Familjebehandlare
Susanne Wallin

Tjänstledig 1/6-31/12-22

Familjebehandlare
Tove Tjernkvist
Familjebehandlare
Ulrica Leffler
Uppdaterad: