Socialt stöd

Vi arbetar vid Sävja familjenhet

Vi arbetar främst kontorstid. Om vi inte kan svara när du ringer, lämna meddelande så återkommer vi. All kontakt och rådgivning är kostnadsfri. Du kan vara anonym. 

Välkommen kontakta oss

Mottagninstelefon 018-727 82 00
Besöksadress: Västgötaresan 64 -
hitta hit
E-post savjafamiljeenhet@uppsala.se

Verksamhetschef Stefan Enekvist
018-727 49 33, 073-048 89 05
E-post: stefan.enekvist@uppsala.se

Familjebehandlare
Helena Sundvisson
Familjebehandlare
Jennie Rangevik
Familjebehandlare
Lida Heidari-Eskebrant
Familjebehandlare
Malin Linnesköld
Familjebehandlare
Maria Greijer Schantz
Familjebehandlare
Theresa Jonsson
Uppdaterad: