Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Metoder vi använder

Här kan du läsa mer om de olika metoder vi använder. 

Beardslees familjeintervention

Metoden är till för att hjälpa barnen att må bra när deras förälder mår psykiskt dåligt och är utvecklad för att öppna upp samtal om förälderns sjukdom inom familjen.
Läs mer här om Beardslees

Marte meo

Marte meo är en metod som används i behandlingsarbete. Marte meo är latin och betyder fritt översatt "av egen kraft". Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra och hur detta bidrar till barns utveckling.
Läs mer här om Marte meo

Nätverksmöten –ett sätt att samla ditt sociala nätverk

Nätverksmöten kan användas som metod för att få hjälp att hitta lösningar på problem av olika slag. Det kan vara relationsproblem, konflikter i familjen eller inom släkten, en krissituation kan ha uppstått som behöver diskuteras av de berörda.
Läs mer här om Nätverksmöten

Tejping - barnsamtal

Tejping innebär att familjen med hjälp av målade figurer får gestalta och berätta om sin familj, sin livssituation, beskriva konflikter eller en traumatisk upplevelse. Det hela utspelar sig på en "scen" som tejpas upp på ett bord.
Läs mer här om Tejping

Uppdaterad: