Socialt stöd
En logga med texten Råd och stöd för barn, ungdom och föräldrar

Metoder vi använder

Här kan du läsa mer om de olika metoder vi använder. 

Beardslees familjeintervention

Metoden är till för att hjälpa barnen att må bra när deras förälder mår psykiskt dåligt och är utvecklad för att öppna upp samtal om förälderns sjukdom inom familjen.
Läs mer om Beardslees

Marte meo

Marte meo är en metod som används i behandlingsarbete. Marte meo är latin och betyder fritt översatt "av egen kraft". Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra och hur detta bidrar till barns utveckling.
Läs mer om Marte meo

Tejping - barnsamtal

Tejping innebär att familjen med hjälp av målade figurer får gestalta och berätta om sin familj, sin livssituation, beskriva konflikter eller en traumatisk upplevelse. Det hela utspelar sig på en "scen" som tejpas upp på ett bord.

Läs mer om Tejping

KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel

Manualbaserad behandling för familjer där det förekommit fysisk misshandel mot barn.
Läs mer om KIBB 

Jag och min familj

”Jag och min familj” är ett pedagogiskt program med behandlande inslag. Programmet vänder sig till hela familjen där någon av föräldrarna har eller har haft ett missbruk.
Läs mer om Jag och min familj 

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Metoder vi använder