Socialt stöd

Beardslees familjeintervention

Beardslees familjeintervention är en evidensbaserad preventiv metod utvecklad av professor William Beardslee i USA som riktar sig till familjer med en förälder med psykisk ohälsa.

Metoden är utvecklad för att öppna upp samtal om förälderns sjukdom inom familjen. Syftet att minska barnens risk att insjukna själva genom att stärka skyddande faktorer – öka barnens förståelse för förälderns sjukdom, öka öppenheten inom familjen om sjukdomen, främja föräldrarnas medvetenhet om andra skyddande faktorer, såsom fungerande skola, kompisrelationer, intressen.

Det är en strukturerad, manualbaserad metod med sex samtal i olika familjekonstellationer.

Metoden kan också användas vid annan typ av problematik, till exempel där en förälder har ett beroende.

Kontakta oss
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta familjeenheterna.
Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad: