Socialt stöd

Jag och min familj

  ”Jag och min familj” är ett pedagogiskt program med behandlande inslag. Programmet vänder sig till hela familjen där någon av föräldrarna har eller har haft ett missbruk. Programmet består av 8 träffar samt 2 uppföljningsträffar. Hela familjen medverkar samtidigt under ledning av två gruppledare. Under träffarna får familjen information och kunskap om missbruk, hur det påverkar hela familjen. Varje träff innehåller en kort föreläsning/introduktion samt kommunikations- och känsloövningar.

Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

 

 

Uppdaterad: