Socialt stöd

KIBB

KIBB – Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel

Manualbaserad behandling för familjer där det förekommit fysisk misshandel mot barn. Familjer får behandling vid 16-20 tillfällen med en veckas intervall av två familjebehandlare; en barnbehandlare och en föräldrabehandlare. Barn och föräldrar träffas både för sig och tillsammans, varje tillfälle avslutas gemensamt. Behandlingen bygger på olika teman, exempelvis psykoedukation om våld och dess konsekvenser och reaktioner efteråt, föräldrastrategier och att ta ansvar för våldet, att hjälpa barnet förstå, uttrycka och hantera känslor och att göra en gemensam trygghetsplan. I barnbehandlingen ingår även en traumabearbetning.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta familjeenheterna.
Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad: