Socialt stöd

Marte meo

Marte meo är en metod som används i behandlingsarbete. Marte meo är latin och betyder fritt översatt "av egen kraft". Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra och hur detta bidrar till barns utveckling.

Så här går det till
Metoden är till för att stärka kommunikationen och relationen mellan barn och föräldrar. Videokameran används som ett redskap. Man filmar korta sekvenser i vardagssituationer och analyserar sedan vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling. Man kan med hjälp av videofilmen visa föräldrar vilket utvecklingsstöd just deras barn behöver, och därmed bli sin egen modell.

Beprövad erfarenhet och föräldrars upplevelser säger att det handfasta konkreta instrument som metoden innebär möjliggör förändring i samspelet på ett för barnet stödjande och utvecklande sätt.

Syfte

  • Stödja och hjälpa föräldrar att se behov och resurser hos sitt barn
  • Stödja och hjälpa föräldrar att hitta sina egna resurser och möjligheter att möta barnets behov av utvecklingsstöd.
  • Ge föräldrar verktyg att kunna se vad som sker vid fungerande situationer. På så sätt kan föräldrarna ta med sig den kunskapen till mindre bra fungerande sammanhang.
  • Medverka till att samspelet i familjen påverkas i positiv riktning

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta familjeenheterna.
Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad: