Socialt stöd

Nätverksmöten –ett sätt att samla ditt sociala nätverk

Nätverksmöten kan användas som metod för att få hjälp att hitta lösningar på problem av olika slag. Det kan vara relationsproblem, konflikter i familjen eller inom släkten, en krissituation kan ha uppstått som behöver diskuteras av de berörda.

Modellen
Modellen är enkel, de som är drabbade eller berörda av en besvärlig situation, samlas och diskuterar fram en lösning, ofta en handlingsplan.

Syfte
Nätverksmöten syftar till att samla och samordna de resurser som finns i en familj, dels personer från det privata nätverket men lika viktigt är att bjuda in ev yrkeshjälpare, t ex socialsekreterare, kurator, läkare skolpersonal.

Så här går det till
Mötet leds av en nätverksledare som är speciellt utbildad för ett sådant uppdrag. Du kan få hjälp att bjuda in de personer som ska vara med på mötet, t ex av en familjebehandlare på någon av familjeenheterna. Om det är många inbjudna så räkna med att nätverksmötet kan tre timmar.

Kontakta oss
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
Agneta Wiik Nätverksledare och ansvarig för Nätverksservice
Telefon: 018-727 76 04
e-post: agneta.wiik@uppsala.se

Uppdaterad: