Socialt stöd

Tejping - barnsamtal

Tejping är en metod där samlek med små trädockor gör det möjligt för den vuxna och barnet att kommunicera på ett anpassat sätt utifrån barnets mognad och kommunikationsmönster.

Att arbeta med figurer och för barnen känd rekvisita för att gestalta deras verklighet i samtalssituationer där inte orden räcker till ger en konkret bild av problemet. Samtalet underlättas också för barn som är försiktiga och blyga då fokus hamnar på figurerna på bordet. Det blir en distans till den egna personen som gör det lättare för barnet att hitta orden.

Erfarenheten visar att metoden är användbar för att hjälpa barn bli friare i sitt berättande och därigenom med hjälp av behandlare och föräldrar komma fram till en förändring i det som är problematiskt för barnet. Barnen ges genom samtal möjlighet att sätta ord på sina känslor och att få dem bekräftade. Barnet får genom samtal med en trygg vuxen möjlighet att begripa, hantera och förstå det sammanhang de lever i, vilket genom forskning visat sig vara avgörande för god hälsa och utveckling.

Kontakta oss
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta familjeenheterna.
Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad: