Socialt stöd

Stöd för barn - Miniperrongen

Vid Miniperrongen erbjuder vi en särskild kontaktpersonsinsats för barn i åldern 6-12 år som har behov av mer än en traditionell kontaktperson. Vi erbjuder Miniperrongen till barn i Uppsala kommun.

Det kan handla om att ditt barn har uttalade svårigheter med till exempel socialt samspel, skol- eller fritidsförhållanden. Du som förälder kan ha svårt att räcka till och/eller ha egna svårigheter, som gör att föräldraskapet blir svårt.

Så här ansöker du om stöd

För att få stöd och hjälp av oss krävs en remiss från socialtjänsten, mottagningsenheten IFO barn och unga. Du når dem på telefon 018-727 52 30.

Genom att du som förälder tar kontakt med socialtjänsten gör du en ansökan om kontaktperson i miniperrongen, och socialtjänsten gör då en bedömning om det finns ett sådant behov för ditt barn.

När ditt barn beviljats insatsen Miniperrongen

När ditt barn har beviljats denna insats utses en vuxen kontaktperson som ditt barn träffar en till två gånger i veckan (max 32 timmar i månaden). Ditt barn och kontaktpersonen gör sedan aktiviteter som du och din familj, Miniperrongen och socialsekreteraren tillsammans bestämt.

Träffarna följs sedan upp regelbundet vid nätverksmöten hos Miniperrongen där du och din familj och kontaktpersonen deltar. Ibland bjuder vi gemensamt in skolan eller någon annan viktigt person för er som familj. Om du som förälder vill, så erbjuds också egen stödkontakt vid familjeenheterna inom Råd & stöd.

Kontakta oss

Kaj Daremo 018-727 76 01
e-post: kaj.daremo@uppsala.se

Catrin Eriksson 018-727 76 06
e-post: catrin.eriksson@uppsala.se

Vill du bli kontaktperson i Miniperrongen? Kontakta i så fall Kaj Daremo
018-727 76 01 för mer information.

23 mars 2017